Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Robert's Kralen / kralenshop.com /kralenwinkel.eu


1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Robert's kralen aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet.

Robert's Kralen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2 Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle prijsopgaven van Robert's Kralen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief eventuele verzendkosten.

Alle aanbiedingen van Robert's Kralen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat en kleurverschillen van de afgebeelde produkten.

3 Prijzen en betalingen
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
-betaling vooraf. De klant maakt het te overmaken bedrag incl. verzendkosten over naar:
bankrekeningnummer NL08 RABO 0104 8280 05
t.n.v. R. Hanselaar
Gouda.
Buiten nederland doet u dit naar:
iban: NL08 RABO 0104 8280 05
bic: (swift): BIC RABONL2U

--Pay-Pal. Om te betalen met Pay-Pal kiest u deze optie in het kassa menu. Hierna wordt u vanzelf doorgezet naar de paypal website.

Ons paypal account is: paypal@kralenshop.com

4 Verzendkosten

Vaste verzend en administratiekosten per bestelling zijn
€ 3,- binnen Nederland (brievenbuspost)
€ 4,50 binnen Nederland (brievenbuspost met tracking)
€ 8,80 binnen Nederland (aangetekend)
€ 7,50,- Naar Belgie
€ 9,- Naar andere landen binnen de EU

Voor bestellingen vanaf € 50,- binnen Nederland en vanaf  € 75,- binnen de rest van Europa worden bij de standaard verzendmethode (brievenbuspost zonder tracking) geen verzendkosten berekend.

5 Leveringen
De bestelde goederen worden binnen 3 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling via PostNL ( dit geschiedt op eigen risico ).
Aangetekende goederen worden binnen 4 werkdagen na de bestelling verzonden.

6 Ruilen
Indien het produkt bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Robert's Kralen binnen 7 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.
Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Robert's Kralen de keus de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de klant.

7 Garantie
Robert's Kralen geeft 2 maanden garantie op de aangekochte goederen.
Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en/of ondeskundig gebruik.

8 Overmacht
In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc.) is Robert's Kralen niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Robert's Kralen is gevestigd:  

Albrechtsveld 68  
2804WD Gouda
Tel: 0182572267  
Neemt u bij voorkeur contact op via email. De telefoon kunnen wij niet altijd beantwoorden.
email:  info@kralenwinkel.eu

Geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 24373268.
btw. Nr. NL001964809B86